Lợi Ích Sức Khỏe

Fucoidan ngày càng được y học chú ý tới và có nhiều nghiên cứu về Fucoidan và khám phá ra nhiều chức năng sinh học của nó như là “chống ung thư”, “giảm Cholesterol”, “giảm Huyết áp” và “chống virus”. Với tiến độ phát triển trong ngành y học, đã có rất nhiều hiệp hội và viện nghiên cứu lấy Fucoidan là tiêu đề làm nghiên cứu. Những bài thí nghiệm, nghiên cứu đã được đăng tải hoặc đưa làm thành sách tài liệu.