Chung Cẩm Hồng – 0903622362 – kenixChung2015@gmail.com – 45/8 đường 22, phường Bình Trưng Tây, quận2, Tp.HCM – 1