đặng đức thực – 0975676099 – phongtuyendung099@gmail.com – khu 11,đồng tĩnh,tam dương – 1