ĐẶNG HỒNG ĐỨC – 0903335599 – anhmy1968@gmail.com – 53/5 TRẦN HƯNG ĐẠO, phường Mỹ Thạnh.TP LONG XUYÊN. TỈNH AN GIANG. ( CÔNG TY CP IN AN GIANG) – 1