ĐẶNG THỊ KIM PHƯỢNG – 0917137913 – dtkphuong@ctec.edu.vn – châu văn Liêm, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ – 1