Đặng Tiến Đồng – 0384107475 – dangtiendong@gmail.com – Cty TNHH Việt Nam Nisshin Seifun – Đường 15 KCN Amata Biên Hòa – Đồng Nai – 1