Đinh Thị Lệ Thu – 0915878333 – – 76A/3 Trần Hữu Trang, P10, Phú Nhuận – 1