Đỗ Hữu Thái – 0913803922 – e_thaido@yahoo.com – 1050/2 Võ Văn Kiệt; P.6; Q.5; t/p HCM – 1