Đỗ Thế Minh – 0914870436 – Dominh1905@gmail.com – Trường THPT Quảng Xương 1 – 1