đỗ việt cường – 0913245688 – cuongmbhp@gmail.com – ngõ 116/47b/4 chợ hàng cũ lê chân hải phòng – 1