DOÃN VĂN THẮNG – 0902700234 – doanthangxhh@gmail.com – SỐ 60 ĐƯỜNG SỐ 8, DỰ ÁN HIMLAM KÊNH TẺ, P, TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP.HCM – 2