Hán tấn sơn – 0784345229 – – Vệnh viện đa khoa ninh thuận – 1