Hien – 0908379122 – – 391/19/7 Huỳnh Tấn Phát, Q7 – 1