Hoàng Văn Trọng – 0943999775 – imbtt9999@gmail.com – 57 Hùng Vương, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình – 1