Hoàng xuân khoá – 0912413981 – khoahoangxuan@gmail.com – Trường THPT Marie Củie, ngõ Nam Pháp1, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền , thành phố Hải Phòng. – 1

Hoàng xuân khoá – 0912413981 – khoahoangxuan@gmail.com – Trường THPT Marie Củie, ngõ Nam Pháp1, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền , thành phố Hải Phòng. – 1

Gọi điện thoại liên lạc trước khi chuyển hàng 6h.

Bài viết khác