Lê Thanh Hiếu – 0934707937 – – Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa – 2