LÊ THỊ THANH HÀ – 0918346039 – thanhhaht0803@gmail.com – 402 NGUYỄN THÁI SƠN- PHƯỜNG 5- QUẬN GÒ GẤP – 1