Minh Quang – 0967776244 – – 424/2 Lê Duẩn Long thành đồng Nai (đối diện vincom Long thành) – 1