Mười Tân – 0787727322 – – 43 hẻm 3 đường Lê Lợi thành phố Tây ninh – 1