Ngọc sỹ – 0969959021 – thuyngocsy1995@gmail.com – Số nhà 87 thôn 1 xa cukty- krong bong- đak lak – 1