Nguyễn đình Trí – 0937810502 – – KP Phụ thành, Thị trấn Phú lòng Huyện Hàm thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận lòng huyện – 1