Nguyễn Đức Cương – 0935670727 – cuongnd208@gmail.com – 184 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng – 1