nguyễn đức hòa – 0908378223 – hoagsd2003@gmail.com – lấu 8 tòa nhà EBM 394 Ung van Khiêm f25 q Binh thạnh – 1