Nguyễn kim công – 0914122238 – congbsbmt@gmail.com – 104 lê duẩn tp bmt daklak – 1