Nguyễn Kim Phê – 0979196903 – nkphe88@gmail.com – Lô W.29-30-31a, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh – 1