Nguyễn Thị Hà – 0932555508 – hanguyen20463@gmail.com – 85 Bàu cát 3 F 14. Quận Tân bình Tp. HCM – 1