Nguyễn thi kim tuyến – 0919989936 – tuyen.nguyen@tanimex.com.vn – 325 lý thường kiệt phường 9 quận tân bình – 1