Nguyen Thi Linh Chi – 0904181516 – chinguyenlinh2000@gmail.com – so 1 Trung hoa, chung cu Udic , phuong Trung Hoa, quan Cau giay , Ha noi – 1