Nguyễn Thị Nga – 0968518186 – nguyennga.tgb@gmail.com – Cửa hàng An Tâm -Thôn 2, Trung Mầu, Gia Lâm, Hà nội – 1