Nguyễn thị thanh chi – 0938168181 – – A1/8quoc lọ 50 xã phong Phú bình Chánh tphcm – 1