Nguyễn Thị Thanh Chi – 0975094856 – thanhmain5@gmail.com – Nhà hàng Lộc Vừng, phố Vân Trì,xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội – 1