Nguyen Thi Thuong Thuong – 0936389494 – thuong@vietnamairlines.com – 117 Hồng Hà Phường 2 Quận Tân Bình – 1