Nguyễn thuỵ thuỳ vi – 0903372689 – – CT31 Tam đảo, p15, q10, hcm – 1