Nguyễn Tiến – 0389291990 – tienncit@gmail.com – toà nhà Hà Đô, ParkView, khu đô thi Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội – 1