Nguyễn Trường Duy – 0983785944 – ntduye1@gmail.com – E1 cư xá Phú Lâm A phường 12 quận 6 Kinh Dương Vương – 1