Nguyễn Tuấn Anh – 0347928296 – – Tổ 8 thị trấn An Dương huyện An Dương Hải Phòng – 1