Nguyễn văn Ba – 0903906703 – nguyenvanba8@gmail.com – Chung cư the Estella,đường 25,p.An Phú,q.2 tp HCM – 1