pham kim Oanh – 0904284136 – oanh.pham.mhe@gmail.com – công ty Marubeni việt nam, lô 7 khu công nghiêp quang Minh, Mê Linh, Hà Nội – 1