Phạm Thị Tố Nga – 983910658 – bstonga@gmail.com – 607 cư xá Gò Dầu 1,lô B,P.Tân Quý,Q.Tân Phú – 1