Phan văn Lộc – 0913281985 – Phanloc68@gmail.com – Giám đôc công ty xi mang Hữu nghị, lô so 1 khu CN Thụy vân,, Viet Tri, Phu Tho – 1