Phú Hà – 0981841566 – havanphu@gmail.com – CT6C xa la, hà đông, hà nội – 1