Thao Nguyen – 0943760768 – nguyenthithanhthaoqt10c@gmail.com – 1327/B Đường Vườn Lài, KP4, P. An Phú Đông, Q.12 – 2