Thủy ngọc sỹ – 0969959021 – thuyngocsy1995@gmail.com – Số nhà 87 thôn 1 xã cưkty- krong bông – đắc lắc – 1