Trâm Anh – 0703049093 – julitraamanh@gmail.com – 29/3 Nguyễn Văn Bảo P4 Q.Gò Vấp – 1