Trần Diệu Hương – 0948067741 – dieuhuong155@gmail.com – 02 D2 Gamuda Land, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP HCM – 1