Trần Hương Thảo – 0903388328 – – 469 Hai Bà Trưng, Quận 3 – 1