Trần Quang – 0979197670 – – 50 Nam kỳ khởi Nghĩa ,q1, Tp HCM – 1