Trần Thị Ngọc Lan – 0913127565 – ngoclansucrex@gmail.com – 32/8F Nguyễn Huy Lượng, F 14 , Quận Bình Thạnh, tp HCM . – 1