Trần Thị Thủy – 0942138062 – – Ct1A2 Tây Nam Linh Đàm Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội – 1