Trần Văn Bình – 0913357101 – tran.van.binh@cmit.com.vn – công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép, khu pho tân lập, Phường Phuoc Hoa, Thi Xa Phu Mỹ, Tĩnh Bà Rịa Vũng tàu – 1